Bestill tømming

Trykk her for å bestille tømming av septiktank: bestillingskjema

Slik gjør du:

  • Trykk på "bestillingsskjema" over
  • Logg inn med din BankID
  • Ha klart rett gårds- og bruksnummer til eiendommen som tømmingen bestilles til.
    Dette kan du finne her: 
  • Fyll inn resterende felt i skjemaet.
  • Sjekk at opplysningene i skjemaet er rett. Dette er du ansvarlig for.
  • Send inn.

Du får bekreftelse tilsendt på e-post.
Tanken blir normalt tømt innen tre uker.

NB: Krisetømming medfører ekstra kostnad. Les mer om dette under her.

Dette må du gjøre før tømming

Det er abonnentens ansvar å legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord, snø o.l., og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil. 

Pris

Oversikt over slamtømmingsgebyr finner du i gebyrregulativet for drift.

Hvordan vet jeg at tanken er tømt?

For fritidsboliger vil det ikke bli lagt igjen kvittering. Ta eventuelt kontakt med Servicekontoret.

Ved automatisk tømming

Slamavskillere og minirenseanlegg som tømmes på rode vil få tømmekvittering i postkasse/på døra etter tømming.

Tømming av tette tanker - bestilles etter behov

I fritidsboliger med tette tanker bestiller eier selv tømming ved behov. 

Bestill tømming av septiktank via bestillingskjemaet (se over for veiledning). 

Tømming på eiendommer med fast bosetting - skjer automatisk

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller eller minirenseanlegg, tømmes det en gang per år eller annethvert år. Dette gjøres uten at kunden behøver å bestille tømming. 

Hvis det ønskes hyppigere tømming på fast basis kan dette ordnes, ta kontakt med Servicekontoret.

Det vil bli sendt ut varsel om tømming på SMS i forkant. 

Krisetømming

Dersom det oppstår krisetømming utenom Servicekontorets åpningstid kontakter du døgnvakt på tlf. 957 01 248. 

Krisetømming medfører ekstra gebyr. 

Her ser du oversikt over  gebyr: gebyrregulativet for drift

Hvem tømmer tanken?

Det er SJT Miljø som har oppdraget med å tømme septiktanker i Evje og Hornnes kommune.