Tømming på eiendommer med fast bosetting

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller eller minirenseanlegg, tømmes det en gang per år eller annethvert år. Dette gjøres uten at kunden behøver å bestille tømming. Hvis det ønskes hyppigere tømming på fast basis kan dette ordnes, ta kontakt med Servicekontoret.

Tømming av tette tanker

I fritidsboliger med tette tanker bestiller eier selv tømming ved behov. All bestilling skjer via Servicekontoret. Du kan benytte skjemaet under.

Når blir tanken tømt?

For eiendommer som har fast tømming en gang per år eller annethvert år vil det bli sendt ut varsel om tømming på SMS i forkant. 

For eiendommer med tette tanker blir tanken tømt innen tre uker etter bestilling. Ønskes det tømming før dette medfører dette et ekstra gebyr. 

Dette må du gjøre før tømming

Det er abonnentens ansvar å legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord, snø o.l., og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil. 

Hvordan vet jeg at tanken er tømt?

Slamavskillere og minirenseanlegg som tømmes på rode vil få tømmekvittering i postkasse/på døra etter tømming.
For fritidsboliger vil det ikke bli lagt igjen kvittering. Ta eventuelt kontakt med Servicekontoret.

Hvem tømmer tanken?

Det er SJT Miljø som har oppdraget med å tømme septiktanker i Evje og Hornnes kommune.

Pris

Oversikt over slamtømmingsgebyr finner du i gebyrregulativet for drift.

Krisetømming

Dersom det oppstår krisetømming utenom Servicekontorets åpningstid kontakter du døgnvakt på tlf. 957 01 248. 
Krisetømming medfører ekstra gebyr.