Enheten utfører oppgaver innen følgende tjenester:

 • Post- og fakturamottak
 • Arkiv
 • Utleie av kommunale bygg og basseng, samt kjøretøy internt
 • Parkeringsbevis
 • Ledsagerbevis
 • TT-kort
 • Skjenkebevilling
 • Serveringsbevilling
 • Startlån
 • Motorferdsel i utmark 
 • Meglerpakker
 • Borgelig vigsel
 • Salg av lokalhistoriske bøker
 • Informasjon
Servicekontorets informasjonsgruppe gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål - internt og eksternt. Her ligger blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebookside, og også ulike spesialløsninger som digitale skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l.  

Ansatte

Avdelingsleder Astrid Andersen

Telefon: 41 04 98 98 
E-post: astrid.andersen@e-h.kommune.no

Konsulent Jenny Undeland

Telefon: 94 79 47 06 
E-post: jenny.undeland@e-h.kommune.no

Konsulent Kaja Øvergård Bygland

Telefon: 99 58 99 01
E-post: kaja.bygland@e-h.kommune.no

Konsulent Yngvild Abusdal

Telefon: 94 16 52 27
E-post: yngvild.abusdal@e-h.kommune.no

Konsulent Laila Aass

Telefon: 94 52 09 62
E-post: laila.aass@e-h.kommune.no