MinEiendom

MinEiendom er en portal hvor du logger deg inn via Id-porten. Her får du innsyn i relevant informasjon om din(e) eiendom(er).

Løsningen gir deg blant annet informasjon om:

 • eiendommen 
 • kart 
 • bygninger med bygningsnummer 
 • kommunale gebyr 
 • vann og avløp 
 • renovasjon
 • vannmåler
 • feiing 
 • saksdokumenter fra 2013 og tidligere

Data hentes fra Grunnboken, Matrikkelen og Evje og Hornnes kommunes egne systemer.

Her finner du MinEiendom

E-Torg

Evje og Hornnes kommune bruker, sammen med de andre kommunene i Setesdal, selvbetjeningsløsningen e-Torg. E-Torg er kommunens egne døgnåpne nettbutikk for salg av kart, eiendomsdata og byggesakstjenester, og har alltid kommunens mest oppdaterte- og offisielle data.

Her kan du kjøpe blant annet:

 • grunnkart 
 • arealplaner 
 • ortofoto-flyfoto 
 • 3D-modell 
 • meglerpakke 
 • nabovarsling (liste og skjema) 
 • E-nabovarsel 
 • situasjonskartpakke for byggesak

Både e-Torg og MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, og du er dermed ikke avhengig av Servicekontorets åpningstider for å finne informasjonen du trenger.

Her finner du e-Torg