Produkter

På e-Torg finner du produkter til byggesøknad, omsetning av eiendom og til prosjektering som:

  • Digitale data: grunnkart, arealplaner, ortofoto-flyfoto, 3D-modell
  • Meglerpakke bebygd eiendom og ubebygd tomt
  • Nabovarsling (eierliste med skjema for nabovarsling) eller eNabovarsel
  • Situasjonskartpakke for byggesak (planrapport, reguleringsplankart, kommuneplankart, bestemmelser, situasjonskart, ledningskart, områdeanalyse)