Send nabovarsel elektronisk

Gjennom e-Torg kan du sende nabovarsel elektronisk. Dette er en raskere, enklere og billigere måte å nabovarsle på. Når du sender eNabovarsel vil alle eiere på naboeiendommene motta dette digitalt, direkte i sin innboks i Altinn. Når en nabo gir tilbakemelding på nabovarselet i Altinn, vil du, som ansvarlig søker, motta dette i din innboks i Altinn. Du vil da ikke lenger trenge å sende rekommanderte brev.

Produkter

På e-Torg finner du produkter til byggesøknad, omsetning av eiendom og til prosjektering som:

  • Digitale data: grunnkart, arealplaner, ortofoto-flyfoto, 3D-modell
  • Meglerpakke bebygd eiendom og ubebygd tomt
  • Nabovarsling (eierliste med skjema for nabovarsling) eller eNabovarsel
  • Situasjonskartpakke for byggesak (planrapport, reguleringsplankart, kommuneplankart, bestemmelser, situasjonskart, ledningskart, områdeanalyse)

Sjekk det ut!

Her finner du e-Torg for Setesdal: https://setesdal.e-torg.no/