Deltakerkommuner

  • Evje og Hornnes
  • Bygland
  • Valle
  • Bykle (vertskommune)
  • Iveland

Avdelinger

  • Bykle Næringsbygg
  • Kommunehuset på Evjemoen