- Setesdal er sannsynligvis den regionen i Norge som har flest lærlinger i kommunene. Setesdal er et forbilde for hele landet og overstiger alle målsettinger om antall læreplasser i kommunale virksomheter. Målet er på sikt 3 læreplasser per 1000 innbyggere i kommunene, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.
 
Evje og Hornnes kommune har over lengere tid hatt en politisk og administrativ forankret satsing på å bistå i at ungdom og andre kan fullføre en formell fagutdannelse. Den beste måten å gjøre det på er å stille læreplasser til disposisjon.Fra høsten 2015 har Evje og Hornnes kommune hele 15 lærlinger i sving. Det utgjør like i overkant av 4 lærlinger pr. 1000 innbygger!
 
I filmen "Ung rekruttering på Agder" kan du se Gunnbjørg Skjeggedal Lislevand Bø som er lærling i helsearbeiderfaget tilknyttet hjemmetjenesten i Evje og Hornnes kommune.