Setesdal regionråd (SR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Valle kommune er vertskommune.

Hovedarbeidsområder

Regionrådet har tre hovedarbeidsområder:
  • infrastruktur
  • interkommunalt samarbeid
  • næringutvikling 
All virksomhet er mynta på at det skal vere godt å bo og drive bedrift Setesdal. De er også opptatt av å ta vare på egenarten i Setesdal. Kontorsted er Valle (vertskommunen). 

Protokoller, samarbeidsavtale og vedtekter

Setesdal regionråd legger ut alle aktuelle dokumenter på hjemmesiden sin.