Innleggelsesgrunn kan for eksempel være dehydrering, avklarte infeksjonstilstander, avklarte brudd som ikke trenger sykehusbehandling, forverring av kjente lidelser som kols, diabetes og smerter ved alvorlig sykdom.

Etter undersøkelse kan fastlegene, legevakt og sykehus legge inn pasienter i samråd med vakthavende KØH – lege.

Nåværende ordinære legevakt i Kristiansand og Bykle/Valle gjelder fortsatt. Du kan ikke selv ringe KØH ved Evjeheimen for å bli innlagt.

Hva kan forventes etter innleggelse

  • Rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
  • Daglig visitt av vakthavende KØH – lege
  • KØH - lege i beredskap 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
  • Sykepleier til stede i avdelingen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
  • Liggetid i KØH vil normalt være 1-3 døgn

 

Brosjyre om KØH

Forside infofolder KØH.jpg