Prisen kan gå til eigar/leiar/privat verksemd i kommunane i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og i Åseral som over tid – eller siste året – har virka på ein særleg positiv og fortenestefull måte. Utmerkinga kan tildelast ut frå særleg innsats eller nådde resultat når det gjeld å ha skapt/sikra;

  • arbeidsplassar i regionen
  • lønsemd og verdiskaping i regionen
  • positiv merksemd, marknadsføring/sal på vegne av seg sjølv eller bransje

eller har vore;

  • banebrytande høve utvikling
  • på annan måte ha utmerka seg på ein særleg positiv måte til beste for næringsliv i regionen


Ein jury med ordførarane, lokalt tiltaksapparat, Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune står for kåringa.

Har du aktuelle kandidatar å fremje?

 Send forslag til: post@setesdal.no innan torsdag 28. oktober kl. 12.00.

Utdeling

Prisen vil bli delt ut under Setesdalskonferansen 4. november 2021