Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2022/2023 er 1. mai 2022.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.

Hver skole har egne skoletider:

Evje barneskule

  1.-2. klasse 3. klasse 4.-6. klasse 7. klasse
Mandag 0855-1325 0855-1325 0855-1325 0855-1325
Tirsdag 0855-1240 0855-1425 0855-1425 0855-1425
Onsdag 0855-1325 0855-1325 0855-1325 0855-1425
Torsdag 0855-1325 0855-1425 0855-1425 0855-1425
Fredag 0855-1240 0855-1240 0855-1425 0855-1425

Kommentar fra skolen: "Det blir fleire endringar på start- og sluttider ved skulen frå hausten 2022. For det første vil ein på grunn av skyssen ha starttid 0855 i staden for 0900. Dette spelar inn på resten av dagen. I tillegg går 1. og 2. trinn over på femdagars skuleveke. Dette gir endringar på 1.-3. trinn."

Hornnes barneskule

 
  1.-2. klasse 3. klasse 4.-5. klasse 7. klasse
Mandag 0900-1335 0900-1335 0900-1335 0900-1335
Tirsdag 0900-1240 0900-1430 0900-1430 0900-1430
Onsdag 0900-1335 0900-1335 0900-1335 0900-1430
Torsdag 0900-1335 0900-1335 0900-1430 0900-1430
Fredag 0900-1240 0900-1240 0900-1430 0900-1430

Kommentar fra skolen: "Det blir endringar på start- og sluttida for kommande skuleår i forbindelse med innføring av femdagars skuleveke for dei minste elevane."

Priser

Her kommer oppdaterte priser for skoleåret 22/23.

Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert foreldrebetaling SFO er en inntektsavhengig ordning om redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.-4.trinn.  

For elever på 5.-7.trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen:

Forskrift til opplæringsloven §1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.- 4.årstrinn

For elever på 5.-7 trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldre må selv søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO. Du kan søke om dette gjennom hele skoleåret.

For at søknaden skal gjelde fra 1. august skoleåret 2022 - 2023 må du søke inne 26. august 2022.

Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling i SFO finner du her.

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Kopi av siste skattemelding (Ikke skatteoppgjør)
  • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søknad sendes:
Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje

Dersom du har spørsmål om ordningen med redusert foreldrebetaling i SFO kan du ta kontakt med rådgiver oppvekst, Line Håberg Løvdal, telefon 913 64 956.

Behandling av søknader gjennom SFO-året

Søknader vil bli behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.

Beregning av redusert foreldrebetaling tar utgangspunkt i kommunale tall for foreldrebetaling.

Kommunens behandling av søknaden skjer med hjemmel i forskrift til opplæringsloven §§ 1B-1 og §1b-2 Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om redusert foreldrebetaling SFO

Tidsperiode for vedtak om redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder for ett SFO-år. Det må søkes på nytt ved oppstart av nytt skoleår/SFO-år.

 

12 timer gratis for 1. trinn fra høsten 22

Moderasjonsordning om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

Elever på 1. trinn som har SFO-tilbud får 12 timer gratis SFO fra august 2022. Ordningen gjelder fra skoleåret 2022-2023.

Evje og Hornnes kommune gjennomføres dette ved at det på foreldrebetaling for SFO trekkes fra 12 timer gratis per uke fra den oppholdstiden som elever i 1. trinn har i SFO. 

Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven § 1B-4: «Kommunen skal gi fritak fra foreldrebetaling i skolefritidsordninga for 12 timer per veke for elevar på 1. trinn, fordelt på dei dagane kommunen til vanleg har eit tilbod om skolefritidsordning.»