Søke, forandre eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2023/2024 er 11. april 2023. For å være sikker på å få plass i SFO, må man søke innen fristen. 

Det er en nasjonal ordning for 12 timer gratis SFO for 1. trinn. 

Tilbud SFO skoleåret 2023/2024 (fra 01.08.23)

Tilbud SFO 1. trinn Pris
Inntil 12 timer per uke 0,-
12,5 - 17 timer per uke 600,-
17,5 - 26,5 timer per uke 1390,-
Tilbud SFO 2.-4. trinn Pris
1-6 timer per uke 1014,-
6,5-12 timer per uke 1777,-
12,5-17 timer per uke 2270,-
17,5-26,5 timer per uke 2630,-

Søk via foresattportalen

Benytt foresattportalen til Visma for å søke, endre eller si opp plass:

Bildet viser inngangssida til Foreldreportalen. Der man kan logge inn.
foresatt.visma.no/e-h

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Hjelp

Kontakt skolen eller Servicekontoret hvis du trenger hjelp til å bruke foresattportalen.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.

Hver skole har egne skoletider:

Evje barneskule

  1.-2. klasse 3. klasse 4.-6. klasse 7. klasse
Mandag 0855-1325 0855-1325 0855-1325 0855-1325
Tirsdag 0855-1240 0855-1425 0855-1425 0855-1425
Onsdag 0855-1325 0855-1325 0855-1325 0855-1425
Torsdag 0855-1325 0855-1425 0855-1425 0855-1425
Fredag 0855-1240 0855-1240 0855-1425 0855-142

Hornnes barneskule

  1.-2. klasse 3. klasse 4.-5. klasse 7. klasse
Mandag 0900-1335 0900-1335 0900-1335 0900-1335
Tirsdag 0900-1240 0900-1430 0900-1430 0900-1430
Onsdag 0900-1335 0900-1335 0900-1335 0900-1430
Torsdag 0900-1335 0900-1335 0900-1430 0900-1430
Fredag 0900-1240 0900-1240 0900-1430 0900-1430

Foreldrebetaling SFO

Fra 01.08.2022 er det innført nasjonal ordning med gratis kjernetid 12 timer SFO for 1. trinn.

Fra 01.01.2023 gjelder følgende satser for SFO

Foreldrebetaling SFO 1. trinn

Pris

Inntil 12 timer

0,-

12,5-15,5 timer

468,-

16-26,5 timer

1390,-

 

Foreldrebetaling SFO  2. – 4. trinn

Pris

Opp til 5,5 timer

930,-

6-10,5 timer

1555,-

11-15,5 timer

2070,-

16-26,5 timer

2630,-

Kjøp av ekstra timer i SFO for elever i 1.-4. trinn er kr. 46,00 pr. time.

 

Tilbud SFO og satser foreldrebetaling skoleåret 2023-2024

Fra 01.08.2023 vil SFO ha følgende tilbud og satser:

Foreldrebetaling SFO 1. trinn

Pris

Inntil 12 timer

0,-

12,5-17 timer

600,-

17,5- 26,5 timer

1390,-

 

Foreldrebetaling SFO  2.-4. trinn

Pris

1-6 timer

1014,-

6,5-12 timer

1777,-

12,5-17 timer

2270,-

17,5-26,5 timer

2630,-

Kjøp av ekstra timer i SFO for elever i 1.-4. trinn er kr. 46,00 pr. time.

Tilbud og satser for SFO er vedtatt i kommunestyret i møte 15.12.2022.

Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert foreldrebetaling SFO er en inntektsavhengig ordning om redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.-4.trinn.  

For elever på 5.-7.trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen:

Forskrift til opplæringsloven §1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.- 4.årstrinn

For elever på 5.-7 trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldre må selv søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO. Du kan søke om dette gjennom hele skoleåret.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO gjøres via foresattportalen:
 
 

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Kopi av siste skattemelding (Ikke skatteoppgjør)
  • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dersom du har spørsmål om ordningen med redusert foreldrebetaling i SFO kan du ta kontakt med rådgiver oppvekst, Line Håberg Løvdal, telefon 913 64 956.

Behandling av søknader gjennom SFO-året

Søknader vil bli behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.

Kommunens behandling av søknaden skjer med hjemmel i forskrift til opplæringsloven §§ 1B-1 og §1b-2 Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om redusert foreldrebetaling SFO

Tidsperiode for vedtak om redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder for ett SFO-år. Det må søkes på nytt ved oppstart av nytt skoleår/SFO-år.