Søke, forandre eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2023/2024 er 11. april 2023. For å være sikker på å få plass i SFO, må man søke innen fristen. 

Det er en nasjonal ordning for 12 timer gratis SFO for 1. trinn. 

Tilbud SFO skoleåret 2023/2024 (fra 01.08.23)

Tilbud SFO 1. trinn Pris
Inntil 12 timer per uke 0,-
12,5 - 17 timer per uke 600,-
17,5 - 26,5 timer per uke 1390,-
Tilbud SFO 2.-4. trinn Pris
1-6 timer per uke 1014,-
6,5-12 timer per uke 1777,-
12,5-17 timer per uke 2270,-
17,5-26,5 timer per uke 2630,-

Søk via foresattportalen

Benytt foresattportalen til Visma for å søke, endre eller si opp plass:

Bildet viser inngangssida til Foreldreportalen. Der man kan logge inn.
foresatt.visma.no/e-h

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Hjelp

I disse to korte veiledningene kan du få hjelp til hvordan du søker om SFO-plass i foresattportalen:

Jeg skal søke SFO-plass til et barn som ikke har hatt plass tidligere (PDF)

Jeg skal søke SFO-plass til et barn som har hatt plass før (PDF)

Kontaktinformasjon

Kontakt skolen eller Servicekontoret hvis du trenger hjelp til å bruke foresattportalen.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.

Hver skole har egne skoletider:

Evje barneskule

  1.-2. klasse 3. klasse 4.-6. klasse 7. klasse
Mandag 0855-1325 0855-1325 0855-1325 0855-1325
Tirsdag 0855-1240 0855-1425 0855-1425 0855-1425
Onsdag 0855-1325 0855-1325 0855-1325 0855-1425
Torsdag 0855-1325 0855-1425 0855-1425 0855-1425
Fredag 0855-1240 0855-1240 0855-1425 0855-1425

Hornnes barneskule

  1.-2. klasse 3. klasse 4.-5. klasse 7. klasse
Mandag 0900-1335 0900-1335 0900-1335 0900-1335
Tirsdag 0900-1240 0900-1430 0900-1430 0900-1430
Onsdag 0900-1335 0900-1335 0900-1335 0900-1430
Torsdag 0900-1335 0900-1335 0900-1430 0900-1430
Fredag 0900-1240 0900-1240 0900-1430 0900-1430

Foreldrebetaling SFO

Tilbud SFO og satser foreldrebetaling skoleåret 2023-2024

Fra 01.08.2023 er det innført nasjonal ordning med gratis kjernetid 12 timer SFO også for 2. trinn.

Fra 01.08.2023 vil SFO ha følgende tilbud og satser:

Foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn

Pris

Inntil 12 timer

0,-

12,5-17 timer

600,-

17,5- 26,5 timer

1390,-

 

Foreldrebetaling SFO  3.-4. trinn

Pris

1-6 timer

1014,-

6,5-12 timer

1777,-

12,5-17 timer

2270,-

17,5-26,5 timer

2630,-

Kjøp av ekstra timer i SFO for elever i 1.-4. trinn er kr. 46,00 pr. time.

Tilbud og satser for SFO er vedtatt i kommunestyret i møte 15.12.2022.

Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert foreldrebetaling SFO er en inntektsavhengig ordning om redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.-4.trinn.  

For elever på 5.-7.trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen:

Forskrift til opplæringsloven §1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.- 4.årstrinn

For elever på 5.-7 trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldre må selv søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO. Du kan søke om dette gjennom hele skoleåret.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO gjøres via foresattportalen:
 
 

Dersom du har spørsmål om ordningen med redusert foreldrebetaling i SFO kan du ta kontakt med rådgiver oppvekst, Line Håberg Løvdal, telefon 913 64 956.

Behandling av søknader gjennom SFO-året

Søknader vil bli behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.

Kommunens behandling av søknaden skjer med hjemmel i forskrift til opplæringsloven §§ 1B-1 og §1b-2 Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om redusert foreldrebetaling SFO

Tidsperiode for vedtak om redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder for ett SFO-år. Det må søkes på nytt ved oppstart av nytt skoleår/SFO-år.