Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2020/2021 er 1.april 2020.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.

Evje barneskule har oppstart for SFO mandag 27. juli 2020.
Hornnes barneskule har oppstart for SFO torsdag 6. august 2020.

Hver skole har egne skoletider:

Evje barneskule

Mandag: kl. 9.00 - 13.35
Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00 - 14.30
Onsdag: 1. og 2. klasse har fri, 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4. - 7. klasse kl. 9.00 - 13.35
 

Hornnes barneskule

Mandag, torsdag og fredag: kl. 9.00 - 14.30
Tirsdag: kl. 9.00 - 13.35
Onsdag: 1. og 2. klasse har fri, 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4., 5. og 6. klasse kl. 9.00 - 13.35, 7. klasse kl. 08.45 - 14.30

Redusert foreldrebetaling SFO

Fra 1. august innføres det inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn og gratis SFO for elever i 5. - 7. trinn med behov for særskilt tilrettelegging.

Mer informasjon om ordningen kommer medio august.

Les mer om ordningen her.