Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2020/2021 er 1.april 2020.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.

Evje barneskule har oppstart for SFO mandag 27. juli 2020.
Hornnes barneskule har oppstart for SFO torsdag 6. august 2020.

Hver skole har egne skoletider:

Evje barneskule

Mandag: kl. 9.00 - 13.35
Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00 - 14.30
Onsdag: 1. og 2. klasse har fri, 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4. - 7. klasse kl. 9.00 - 13.35
 

Hornnes barneskule

Mandag, torsdag og fredag: kl. 9.00 - 14.30
Tirsdag: kl. 9.00 - 13.35
Onsdag: 1. og 2. klasse har fri, 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4., 5. og 6. klasse kl. 9.00 - 13.35, 7. klasse kl. 08.45 - 14.30

Redusert foreldrebetaling SFO

Informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO

Fra 1. august 2020 innførte regjeringen ordning med redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. trinn.

Forskrift til opplæringsloven §1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.og 2. årstrinn

For elever på 5.-7 trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO.

Søknadsskjema finner du her.

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Kopi av siste skattemelding (ikke skatteoppgjør)
  • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søknad sendes:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Frist: 
For SFO-året 2020-2021 er søknadsfristen 8. oktober 2020.

  • Alle søknader som er mottatt innen denne fristen vil gjelde hele SFO-året, det vil si fra og med august 2020. Faktura for august og september betales fullt ut, og eventuell avregning vil bli utført.
  • Søknader som kommer inn etter fristen, og gjennom SFO- året, vil bli behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder for ett SFO-år. 
  • Det må søkes på nytt ved oppstart av nytt skoleår/SFO-år.

Kommunens behandling av søknaden skjer med hjemmel i forskrift til opplæringsloven §§ 1B-1 og §1b-2 Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om redusert foreldrebetaling SFO