Avtalen gjelder utbygging på eiendommene gnr/bnr 50/140 og 50/618 med tilhørende tomter i reguleringsplan for Bekkerhus vedtatt 03.06.16. Formål med avtalen er å bidra til realisering av infrastrukturtiltak i planområdet.

Undertegnet utbyggingsavtale innenfor reguleringslan for Bekkerhus.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve Bruun Jacob, e-post sigve.jacob@e-h.kommune.no eller tlf 958 07 019.