Viltforvaltning

Landbrukskontoret er ansvarlig for viltforvaltningen i kommunen.

Kommunen har en egen vilt- og fiskenemnd. Sekretariatet for utvalget er lagt til skogbruksavdelingen i kommunen. Nemdas leder er Rune Telhaug, tlf: 911 26 336. 

Spørsmål om viltforvaltning generelt og jakttider rettes til skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal, tlf: 414 44 017.

Fellingsavgift for storvilt 2020

Elg

Kalv: kr 331,-
Voksen: kr 562,-
 

Hjort

Kalv: kr 261,-
Voksen: kr 430,-

Påkjørsel av dyr

Meld fra til politiet hvis du kjører på et dyr eller kommer i en situasjon der dyr er kommet til skade.

Det er din plikt å melde fra om påkjørt dyr

Du skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og delta i de tiltakene som uhellet gir grunn til.

Følg denne sjekklista:

  1. Få oversikt over eventuelle skadde personer, og gi førstehjelp.
  2. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

Varslingsplikten gjelder uansett om du er med eller uten skyld i trafikkuhellet.

  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

Les mer på på nettsiden til Miljødirektoratet

Skadede dyr

Følgende personer skal kontaktes ved meldinger om viltpåkjørsler eller meldinger om skadet vilt i Evje og Hornnes kommune.

Kontaktpersoner i prioritert rekkefølge

1. Terje Vasland, tlf: 913 82 820
2. Geir Ole Bakke, tlf: 995 71 515
3. Sigmund Olav Syrtveit, tlf: 900 63 774
4. Torgeir Hodne, tlf: 906 39 570