Om tjenesten

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Finn søknadsskjema og les mer om transporttjenesten for funksjonshemmede her.

Link direkte til skjema

Søknadsskjema for TT-kort
Skjema for legeerklæring ved søknad om TT-kort

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
v/ Laila Aass
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller til e-post: post@e-h.kommune.no