Om tjenesten

Finn søknadsskjema og les mer om transporttjenesten for funksjonshemmede her.

Link direkte til skjema

Søknadsskjema for TT-kort
Skjema for legeerklæring ved søknad om TT-kort

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller til e-post: post@e-h.kommune.no