Varighet er 4 timer som gjennomføres enten på kvelds- eller dagtid.
Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Bø i Telemark.

Sted/dato og mulighet for påmelding finnes på www.skatteetaten.no/kurs.