Kravet til miljøplan er fjernet, men bønder som søker produksjonstilskudd må ha gjødselplan og plantevernjournal. Kravene til gjødselplan er innskjerpet og dermed er det nødvendig å informere om disse kravene.
 
Norsk Landbruksrådgiving Setesdal vil sammen med flere kommuner i Aust-Agder arrangere informasjonsmøter med viktig informasjon om innskjerpede regler i forhold til produksjonstilskudd. Dette er spesielt rettet mot gjødselplan, men også plantevernjournal, SMIL-midler og andre saker tilknyttet produksjonstilskudd.
 
  • Sted: Amfiet på Birketveit skole, Iveland
  • Tid: tirsdag 12. april kl. 19.30 – ca. 22.00 (passer tidspunktet dårlig, arrangeres tilsvarende møte 11. april i Bygland (kveld) og Valle (dagtid).)
 
Program:
  • Velkommen v/ Jacob Saaghus
  • Info om PT – Fylkesmannen i Agder
  • Kaffepause
  • Krav til gjødselplan, men også nytten av å ha en god plan. Hvordan lage en gjødselplan og hva koster det? v/NLR Agder
  • Info om SMIL og grøftetilskudd v/ jordbrukssjef
 
For mer informasjon kontakt landbrukskontoret: inge.eftevand@e-h.kommune.no  eller tlf. 905 17 089.
 
Det blir servert kaffe og en matbit.
Alle er hjertelig velkommen!

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Setesdal og landbrukskontoret i Evje og Hornnes og Iveland.