Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret administrerer jord-, konsesjons- og en rekke andre lov- og regelverk, samt produksjonstilskuddet, avløserordningen m.fl. En del saker kan avgjøres administrativt mens andre saker går til Plan- og bygningsrådet og atter andre går videre til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. Se også delegeringsreglement for Evje og Hornnes kommune.

Så langt vi har kapasitet drives også rådgivning, planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen landbruket. Vi har flere interessante rapporter fra lokale prosjekt for deg som vil starte med noe innen jord-, skog- eller utmark. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Veterinærvakt

Evje og Hornnes kommune har, sammen med Iveland kommune, fast ansatt kommuneveterinær i 70 % stilling. Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt også utenom ordinær arbeidstid. Setesdalskommunene samarbeider om denne vakta, som Valle kommune administrerer. Kommuneveterinæren inngår her. Vakta omfatter både produksjonsdyr og smådyr.

Vakttelefon for veterinær: 481 17 984

Avløserordningene i jordbruket

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet:

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier/vilkår

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Lover og forskrifter

Se jordlova §§ 3 og 18.

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Søknadsskjema

Slik gjør du:
- Gå til siden www.altinn.no på internett
- Søk opp skjemaet «Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.»
- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
- Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
- Last opp nødvendige vedlegg.

Hvis du ikke kan bruke internett
Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til
I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. mars for del 1 av søknaden og 15. oktober for del 2 av søknaden.

I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du hadde mellom 16. oktober og 31. desember. Fristen for etterregistrering er 10. januar.