Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret administrerer jord-, konsesjons- og en rekke andre lov- og regelverk, samt produksjonstilskuddet, avløserordningen m.fl. En del saker kan avgjøres administrativt mens andre saker går til Plan- og bygningsrådet og atter andre går videre til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. Se også delegeringsreglement for Evje og Hornnes kommune.

Så langt vi har kapasitet drives også rådgivning, planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen landbruket. Vi har flere interessante rapporter fra lokale prosjekt for deg som vil starte med noe innen jord-, skog- eller utmark. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Veterinærvakt

Evje og Hornnes kommune har, sammen med Iveland kommune, fast ansatt kommuneveterinær i 70 % stilling. Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt også utenom ordinær arbeidstid. Setesdalskommunene samarbeider om denne vakta, som Valle kommune administrerer. Kommuneveterinæren inngår her. Vakta omfatter både produksjonsdyr og smådyr.

Vakttelefon for veterinær: 481 17 984.