Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 
 
Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.
 
Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.
 
Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsesykepleierne har åpen trefftid på skolene

Evje barneskole
Mandager kl. 09.00 - 12.00, tirsdager kl. 09.00 - 14.30 og torsdager kl. 09.00 - 14.30 - Line Tjørhom Hestvåg, tlf. 945 14 855

Hornnes barneskule
Mandager kl. 09.00 - 12.00 og tirsdager kl. 09.00 - 15.00 - Anette Honnemyr, tlf. 916 05 443 

Evje ungdomsskole
Onsdager kl. 09.00 - 14.30 og torsdager kl. 09.00 - 12.00 - Siv Halldis Aas, tlf. 913 76 612

Setesdal VGS, avd. Hornnes
Tirsdager og fredager kl. 09.00 - 14:15  - Mari Haugen Abusland, tlf. 488 95 053

Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysninger