Beskrivelse av tjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Tjenesten er gratis.

Åpen treff-tid på skolene

Evje barneskole

Mandager kl. 09.00 - 12.00
Tirsdager kl. 09.00 - 14.30
Onsdager kl. 09.00 - 12.00
Torsdager kl. 09.00 - 12.00
Fredager kl. 09.00 - 14.30 
 
Helsesykepleier Kristine Tøsse 
tlf. 945 14 855

 

Hornnes barneskule

Line Tjørom Hestvåg-trynebilde_80x120.jpgMandager kl. 09.00 - 12.00
Tirsdager kl. 09.00 - 14.30

Helsesykepleier Line T. Hestvåg
tlf. 916 05 443

 

Evje ungdomsskole

Siv Halldis Aas-trynebilde_80x120.jpgOnsdager kl. 09.00 - 14.30
Torsdager kl. 09.00 - 12.00

Helsesykepleier Siv Halldis Aas 
tlf. 913 76 612

 

Setesdal VGS, avd. Hornnes

Mari Haugen Abusland-trynebilde_80x120.jpgTirsdager kl. 09.00-14:15
Fredager kl. 09.00-14:15

Ledende helsesykepleier Mari Haugen Abusland, tlf. 488 95 053