Beskrivelse av tjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Tjenesten er gratis.

Åpen treff-tid på skolene

Evje barneskole 1.-5. klasse

Lillian Petersen Utsogn.jpgMandager kl. 09.00 - 14.00
Torsdager kl. 09.00 - 12.00
Fredager kl. 09.00 - 14.30 

Konstituert helsesykepleier Lillian Petersen Utsogn, tlf. 945 14 855

Evje barneskole 6. og 7. klasse

Siv Halldis Aas-trynebilde_80x120.jpg

Tirsdager kl. 09:00 - 14:30

Konstituert helsesykepleier Siv Halldis Aas
tlf. 913 76 612

 

Hornnes barneskule

Line Tjørom Hestvåg-trynebilde_80x120.jpgMandager kl. 09.00 - 14.00
Fredager kl. 09.00 - 14.30

Helsesykepleier Line T. Hestvåg
tlf. 916 05 443

Evje ungdomsskole

Siv Halldis Aas-trynebilde_80x120.jpgOnsdager kl. 09.00 - 14.30
Torsdager kl. 09.00 - 12.00

Konstituert helsesykepleier Siv Halldis Aas 
tlf. 913 76 612


Setesdal VGS, avd. Hornnes

Mari Haugen Abusland-trynebilde_80x120.jpgTirsdager kl. 09.00-14:15
Fredager kl. 09.00-12:00

Ledende helsesykepleier Mari Haugen Abusland, tlf. 488 95 053