Rektor har sendt ut informasjonsskriv til skolestartere folkeregistrert i Evje og Hornnes kommune. Om det er noe du trenger mer informasjon, eller ikke har mottatt informasjon om skoleinnskriving kan du ta kontakt med rektor ved nærmeste barneskole.

Her kan du finne informasjon om barneskolene.

Familier som flytter til kommunen etter 1.1.2020 og fram til skolestart må ta kontakt med rektor ved nærmeste skole, så snart tilflytting til kommunen er klart.