Skolerute for grunnskolen i Evje og Hornnes 2016 - 2017

Høsten 2016
Måned
 
Skoledager
August
 Skolestart torsdag 18. august
10
September
  22
Oktober
 
 Høstferie uke 40 (3. til 7. okt.)
 Sørlandske lærerstevne/planleggingsdag 21. oktober
15
 
November
 
22
Desember
 Siste skoledag før jul tirsdag 20. desember
14
Skoledager høsten 2016 83

 

Våren 2017
Måned
 
Skoledager
Januar
 Skolestart tirsdag 3. januar
21
Februar
 Vinterferie i uke 8. (20. - 24. februar)
15
Mars
 
23
April
Påskeferie f.o.m. mandag 10. april t.o.m. mandag 17. april.
14
Mai
Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 25. mai (Kristi Himmelfartsdag) og fri fredag 26. mai.
19
 
Juni
 Fri mandag 5. juni (2. pinsedag). Siste skoledag torsdag 22. juni.
15
Skoledagar våren 2017 107

Skoledager skoleåret 2016-2017 er 190 dager.

Vedtatt av rådmann i administrativt vedtak sak nr. 142/15.

 

Skolerute for skoleåret 2017 - 2018 i pdf-versjon: