På Hornnes barneskule varer skoledagen til kl.14.30.
På Evje ungdomsskule varer skoledagen til kl.14.30.
På Evje barneskule møter alle elevene ved Evje flerbrukshall. Skoledagen varer til kl. 13.35.

Ta med skolesekk og niste.

Velkommen til nytt skoleår!