I løpet av februar 2021 vil du få eit brev frå rektor ved den skulen som barnet skal starte med meir informasjon.

Om du ikkje har mottatt dette brevet, eller skal flytte til Evje og Hornnes kommune i løpet av våren 2021, ber vi om at du tar kontakt med rektor ved den skulen barnet skal starte.

Evje barneskule
Rektor Erlend Hunshamar
e-post: erlend.hunshamar@e-h.kommune.no.

Hornnes barneskule
Fungerande rektor Gunnar Gakkestad
E-post: gunnar.gakkestad@e-h.kommune.no