Rektor ved den skulen barnet høyrer til – nærskulen, sender ut eit innskrivingsbrev til foreldre til barn som er folkeregistrert i Evje og Hornnes kommune som skal starte i 1. trinn hausten 2023. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev innan februar, må du ta kontakt med rektor ved nærskulen.

Dersom du flyttar, eller skal flytte til Evje og Hornnes kommune etter 5. januar 2023, venlegst å ta direkte kontakt med rektor ved skulen i ditt nærområde.

Kontaktinformasjon

Erlend Hunshamar, rektor ved Evje barneskule
Telefon: 91 71 75 10
E-post: erlend.hunshamar@e-h.kommune.no

Irene Moe, rektor ved Hornnes barneskule
Telefon: 97 66 08 11
E-post: irene.moe@e-h.kommune.no