Prøvetaking i Evje og Hornnes

I Evje og Hornnes kommune kan du ta test hver dag. Innbyggere som trenger å testes lørdag eller søndag på grunn av symptomer, må kontakte legevakten. Testing grunnet reise foretas i ukedagene.

Ring Evje legesenter for å avtale tid på telefonnummer 37 40 79 00.
Telefonen er åpen kl. 08:30 - 11:30 og 13:00 - 15:00 mandag til fredag.
Alle som vil teste seg samme dag må ringe før kl. 11:00.

Er det stengt på legesenteret, ringer du legevakta på telefonnummer 116 117.

Vi minner om at alle som er i karantene og som får symptomer, skal teste seg. 

Det er gratis å ta koronatest i Norge. 

Hurtigtester i bruk fra desember

Evje og Hornnes kommune tok fra desember 2020 i bruk hurtigtester for korona. Disse testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester, og helsepersonell vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest. 

Hurtigtesten erstatter ikke en laboratorietest, men kan gi indikasjon på om en person er smittet eller ikke.

På grunn av at kommunen disponerer et begrenset antall hurtigtester, vil ikke alle få tilbud om dette. Det er kriterier satt av kommuneoverlegen som styrer hvem som kan få en hurtigtest. Ved tvilstilfeller vil alltid kommuneoverlegen bli konsultert om det er aktuelt med hurtigtest eller ikke. 

Testkriterier og tilgangen til vanlige laboratorietester er som før. 

Fordelen med hurtigtester er at de kan gi indikasjon om en person er smittet av koronaviruset eller ikke. Ved positive prøvesvar ved hurtigtest kan dette være av stor betydning for å begrense smittespredningen. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd.

Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester.

Digitalt verktøy: Koronasjekk - skal jeg teste meg?

Helsedirektoratet har laget en tjeneste for deg som lurer på om du bør testes for Covid-19. 

Du kan her sjekke om du trenger å testes og få tilpassede råd ved å svare på noen spørsmål. Du er anonym når du benytter tjenesten og dine data vil ikke bli lagret på Helsenorge.

Du finner "Koronasjekk" her: www.helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk