Det er en del penger igjen på årets pott. Om noen har prosjekter som de lurer på å søke om, send gjerne inn en søknad så fort som mulig.

Eksempel på SMIL-tiltak;

  • Rydding og gjerding av gjengrodd kulturmark.
  • Restaurering av kulturminner/ kulturmiljøer.
  • Hindre avrenning fra dyrket mark ved kanalisering/ grøfting
  • Restaurering av gamle bygninger 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til landbrukskontoret på tlf 905 17 089, e-post inge.eftevand@e-h.kommune.no eller skrives ut her:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=9395

Husk å legge ved kart, bilder og eventuell leiekontrakt ved søknaden.