SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL-midler kan bønder som er produksjonstilskuddsberettiget få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensing fra jordbruket.

Eksempel på SMIL-tiltak;

  • Rydding og gjerding av gjengrodd kulturmark
  • Etablering/vedlikehold av åpne kanaler ( hydrotekniske anlegg )
  • Planlegging/ tilretteleggingstiltak

For søknadsskjema og veiledning, vennligst ta kontakt med landbrukskontoret for Evje, Hornnes og Iveland på telefon 905 17 089
eller inge.eftevand@e-h-.kommune.no

Søknadsfrist er satt til 01.05.2016