Situasjonen

  • Et fjerde tilfelle av koronasmitte ble påvist onsdag ettermiddag.
  • Dette tilfellet har sannsynligvis ikke direkte tilknytning til den andre familien som ble rammet tidligere denne uken. 
  • Den smittede er satt i isolasjon og kjente nærkontakter til denne er satt i karantene i ti dager. 
  • De nærkontaktene som ansees som sannsynlig smittet er testet og nærkontakter til disse er satt i karantene frem til prøvesvarene foreligger. Dette er forhåpentligvis klart iløpet av torsdag 8. oktober. Ved negativt resultat kan de som har vært i avventende karantene ut av karantenen.  
  • De smittede og familiene blir ivaretatt av kommuneoverlegen.

Status på hvor mange som er i karantene pr. 7. oktober 2020:

  • Personer i isolasjon: 4
  • Personer i ti dagers karantene: 122 
  • Personer i karantene i påvente av prøvesvar: 137
  • Tilsammen: 4 i isolasjon og 259 i karantene

Videre tiltak
Evje barneskule, Evje ungdomsskule og Setesdal vidaregåande skule avdeling Hornnes er indirekte berørt av det siste smittetilfellet og har derfor satt grupper i karantene og avventende karantene. Alle skolene har informert de ansatte, elevene og foresatte som er berørt. 

Evje ungdomsskule og voksenopplæringen har av praktiske grunner stengt skolene, og har hjemmeundervisning for alle elever fram til og med 16. oktober 2020.
Ved Evje barneskule og Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes har én klasse ved hver skole blitt satt i avventende karantene fram til prøvesvar foreligger torsdag 8. oktober, forhåpentligvis. Ved Evje ungdomsskule er ett klassetrinn satt i ti dagers karantene og to andre klassetrinn er satt i karantene fram til prøvesvar til mulige smittede foreligger.

Alle som skal i karantene blir kontaktet av kommunen. De som ikke blir kontaktet, skal ikke i karantene.

Fritidsaktiviteter kan gå som normalt for de som ikke er i karantene. 

Historikk
Tilsammen har det vært seks tilfeller av koronasmitte registrert i Evje og Hornnes kommune siden oppstarten i mars 2020. 
Fire av disse har vært denne uken. 

Generell informasjon om korona:
I forbindelse med smittetilfellene i kommunen, er koronatelefonen nå åpen alle hverdager fra kl. 08:30 - 15:00. Evje og Hornnes kommune er også forberedt på å øke testkapasiteten på kort varsel. 
Vi minner om at alle som er i karantene og som får symptomer, skal teste seg.

Du finner informasjon om covid-19, symptomer, karantene, testing og mye mer på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no