De viktigste reglene å huske på er:

  • Ingen syke skal møte på kulturskolen (elever/foresatte)
  • Vask hender før time
  • Hold 1 meter avstand til andre

Når kan barn, foreldre og ansatte møte og ikke møte på kulturskolen?

Ved spørsmål om når man kan stille og ikke stille opp til timen i kulturskolen ber vi dere følge bestemmelsene som beskrives på skolens side om smittevern. Denne siden holdes oppdatert etter gjeldende regler til enhver tid.

Vi ønsker å begrense kontakt og dermed smitterisiko, og minner derfor om at det kun er foresatte til eneundervisning som kan følge eleven inn i time (dette gjelder særskilt for yngre elever på piano, gitar, bass og trommer). Ellers må foresatte vente ute, og det er ikke anledning til å ha med venner og andre inn i timen. Dere bes om å komme på tid, og fortrinnsvis vente ute til forrige elev er ute av lokalet.