Illustrasjon av grønt nivå ifm. smitteverntiltakKommuneoverlegen har gjort en vurdering ut fra den lokale smittesituasjonen om at barnehager og skoler starter opp på grønt nivå etter trafikklysmodellen. 

Barnehagene og skolene må ha planer for å skifte til gult eller rødt nivå på kort varsel, dersom smittesituasjonen endrer seg.

Les mer om smitteverntiltak i barnehagen.

Les mer om smitteverktiltak i skolene.