Evje ungdomsskule og voksenopplæringen

Evje ungdomsskule og voksenopplæringen i Evje og Hornnes kommune er tilbake på gult nivå fra og med 20. januar 2021. 

Ved gult nivå ved Evje ungdomsskule gjelder fremdeles følgende tiltak:

 • Soneinndeling i friminutt og meteren
 • Inn- og utgang gjennomføres som da skolen var på rødt nivå

Alle elever ved ungdomsskolen og deltakere i voksenopplæringen har ordinær undervisning.

Ungdomskole trafikklysmodellen.jpg

Barnehagene og barneskolene

Enhet for barnehage, Evje barneskule og Hornnes barneskule er på gult nivå.

Barneskole trafikklysmodellen.jpg

I samråd med kommuneoverlegen

Vurdering av smitteverntiltak er i samråd med kommuneoverlegen i Bygland og Evje og Hornnes. Smittesituasjonen overvåkes kontinuerlig og smitteverntiltakene kan bli endret på kort varsel i tråd med dette.

Skoleskyss og transport - skjerpende smitteverntiltak i kollektivtrafikken

Skoleskyss: Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt.

I samråd med fylkeskommunen og lokale helsemyndigheter, vil vi presisere reiserådene for kollektivtrafikken. Hensikten er å begrense smitterisiko.

Reiseråd til skoleelever på gult nivå:

 • Skoleelever oppfordres til å gå, sykle eller å bli kjørt til skole
 • Bruk sitteplassene. Det er tillatt å sitte skulder ved skulder.
 • Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen.

Generelle reiseråd:

 • Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt
 • Vent på neste avgang dersom det er trengsel om bord på bussen
 • Bruk vår kapasitetsindikator for å sjekke ledig plass på din buss
 • Unngå bruk av ståplasser
 • Vask og sprit hendene jevnlig
 • Host/nys i papir eller i albuekroken

Grunnlag: AKTs anbefalinger om kollektivtrafikk.