Bygging av friidrettsanlegget på Hornnes nærmer seg slutten. Evje og Hornnes kommune er byggherre og eier av anlegget.

Kommunen vil takke Evje og Hornnes Sparebank for deres bidrag på kr. 500 000,- og Bygland kommune, som har bidratt med 5 % av byggekostnadene. Siden anlegget finansieres ved et økonomisk samarbeid med nabokommunen har banen fått status som et interkommunalt anlegg, noe som vil utløse mer i spillemidler. Evje og Hornnes kommune vil også rette en stor takk til Olav Tveitå i Otra IL for et fantastisk engasjement i planleggingen av anlegget, og for den daglige oppfølgingen av byggearbeidet.

Når anlegget står ferdig vil det bli et komplett friidrettsanlegg – et av få slike anlegg i hele Norge. Deler av den ene løpebanen får undervarme, noe som gjør det mulig å utvide treningssesongen. Videre har en av løpebanene fått ekstra tykt gummidekke slik at banen kan gi flere treningsmuligheter. Evje og Hornnes kommunestyre har også bevilget penger til bygging av lager, tidtakerbu og innkjøp av løst utstyr til banen. 
 
Vi ser frem til å åpne anlegget, slik at alle som er interessert i friidrett kan ta den flotte banen i bruk!

Friidrettsanlegget på Hornnes er snart ferdig!.jpg

 

Friidrettsanlegget på Hornnes.jpg