Påmelding

Ved å trykke på link under for påmelding for nye elever vil du få informasjon om fagene på de ulike stedene i vår interkommunale kulturskole.

Påmelding for nye elever

Påmelding for eksisterende elever

Med forbehold om nok påmeldte. Man kan søke plass i alle kommuner. Ved få påmeldte kan like fag slås sammen og tilbys i en kommune. Om du ikke får plass ved 1. opptaket blir du satt på venteliste. Skolen har fag for barn og unge mellom 4-19 år, men også voksne får plass på noen fag ved kapasitet. Ta kontakt med oss om ditt barn har spesielle behov.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp plassen gjør du dette her: Oppsigelse av elevplass