Forskrift til opplæringsloven §1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.og 2. årstrinn

For elever på 5.-7 trinn med særskilte behov er SFO gratis.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO.

Søknadsskjema finner du her.

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Kopi av siste skattemelding (ikke skatteoppgjør)
  • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søknad sendes:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Frist: 
For SFO-året 2020-2021 er søknadsfristen 8. oktober 2020.

  • Alle søknader som er mottatt innen denne fristen vil gjelde hele SFO-året, det vil si fra og med august 2020. Faktura for august og september betales fullt ut, og eventuell avregning vil bli utført.
  • Søknader som kommer inn etter fristen, og gjennom SFO- året, vil bli behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO gjelder for ett SFO-år. 
  • Det må søkes på nytt ved oppstart av nytt skoleår/SFO-år.

Kommunens behandling av søknaden skjer med hjemmel i forskrift til opplæringsloven §§ 1B-1 og §1b-2 Søknadsbehandlingen til kommunen i saker om redusert foreldrebetaling SFO

Les mer om SFO i Evje og Hornnes kommune her.