Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldre må selv søke om å få redusert foreldrebetaling i SFO. Du kan søke om dette gjennom hele skoleåret.

Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling i SFO finner du her.

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Kopi av siste skattemelding (Ikke skatteoppgjør)
  • Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søknad sendes:
Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål om ordningen med redusert foreldrebetaling i SFO kan du ta kontakt med rådgiver oppvekst, Line Håberg Løvdal, telefon 913 64 956.

For at søknaden skal gjelde fra 1. august skoleåret 2022 - 2023 må du søke innen 26. august 2022.

Mer informasjon:
Forskrift til opplæringsloven §1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1.- 4.årstrinn
For elever på 5.-7 trinn med særskilte behov er SFO gratis.