Her kan du lese mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling gjøres via foresattportalen.