Søknadsfrist

1. mars til hovedopptak. Deretter gjennomføres supplerende opptak under forutsetning av at barnehagene har ledig kapasitet.

Målgruppe

  • Barn som fyller ett år før 1. september det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Alle i målgruppen må søke om plass innen 1. mars.

Barnehageloven § 16

Slik søker du

Du søker barnehageplass via kommunens elektroniske skjema. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. 

  • Du må sende en søknad pr. barn.
  • Du må legge inn dato for når du ønsker å starte i barnehagen
  • Prioriter rekkefølge på de barnehagene du ønsker plass i.
  • Søknaden er aktiv helt til man får tildelt en plass.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Søk om barnehageplass

Slik svarer du

Tilbud om barnehageplass sendes ut digitalt via digipost og/eller på epost. Du sender svar på tilbud om barnehageplass ved å sende inn skjema avtale om barnehageplass som følger vedlagt tilbudsbrevet.