Lovfestet rett til barnehageplass

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars. Barn som er fylt ett år i august har rett til plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett på plass fra den måneden barnet fyller ett år. Opptak til barnehage er samordnet for kommunale og private barnehager.

Hovedopptak

Hovedopptak til barnehageplasser med iverksettelse fra august samme år har søknadsfrist 1. mars.

Supplerende opptak

Det gjennomføres supplerende opptak til barnehage dersom barnehagene har ledig kapasitet.

Hvor har du rett til barnehageplass

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Søknad om barnehageplass skjer via vårt elektroniske skjema.

Har barnet rett til prioritet må dokumentasjon ettersendes pr. post til kommunen. Trenger du hjelp, ta kontakt med Servicekontoret på telefon 37 93 23 00.