Du skal brukes skjema ved:

 • Ny plass
 • Endring av plass
 • Overføring til annen barnehage
 • Oppsigelse av plass

Det er ulike skjema avhengig av om du skal søke, endre eller si opp plassen. Under finn du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan legger inn søknad.

Frister

Opptak til barnehage gjennomføres etter årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Søknad om barnehageplass i løpet av barnehageåret behandles i supplerende opptak. Opptak til barnehageplass i løpet av barnehageåret gjennomføres under forutsetning av at barnehagene har ledig kapasitet.

Slik søker du om ny plass, endring av plass eller bytte av barnehage

Visma Flyt barnehage.jpg
barnehage.visma.no/e-h

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgande trinn, der foresatte må legge inn informasjon:

 • Opplysninger om barnet 
  • Fødselsnummer
  • Navn
 • Kontaktopplysninger om foresette
  • Relasjon til barnet
  • Mobiltelefonnummer
  • E-postadresse
  • Legg evt. til medsøker
 • Velge barnehage
  • Ønsket dato for oppstart
  • Barnehager i prioritert rekkefølge
  • Plasstype
 • Andre opplysninger
  • Morsmål
  • Opptakskriterier barnet oppfyller
  • Dokumentasjon for kriterium der dette kreves
  • Andre relevante opplysninger
 • Kontroll av skjema
  • Kontroll av opplysninger i søknad
  • Innsending av søknad

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehage si administrasjonsløsning for opptaksmyndighet i Evje og Hornnes kommune. Når søknaden er sendt, vil du få en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Oppsigelse av barnehageplass

Visma Flyt barnehage.jpg
barnehage.visma.no/e-h

Oppsigelse av barnehageplass gjøres i foresattportalen ved å trykke «Si opp plass» bak barnet sin aktive plass.

 • Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.
 • Du fyller inn en dato for siste dag, og eventuelt en kommentar.
 • Deretter sendes oppsigelsen elektronisk via foresattportalen

Behov for mer informasjon

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknad eller oppsigelse av barnehageplass i foresettportalen, ta kontakt med:

Line Håberg Løvdal, barnehagemyndighet, e-post: line.loevdal@e-h.kommune.no / tlf. 91 36 49 56