Opptak til barnehage er samordnet for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Evje og Hornnes kommune. 

Det søkes elektronisk via kommunens hjemmeside: www.e-h.kommune.no

Illustrasjonsbilde barnehage
Illustrasjonsfoto barnehage