Søknadsskjema

Du bruker Søknadsskjema for SFO (elektronisk søknad, åpnes i nytt vindu).

Oppstartsdato

Evje barneskule har oppstart for SFO mandag 29. juli 2019.
Hornnes barneskule har oppstart for SFO tirsdag 6. august 2019.

Åpningstider og skoletider

På begge skolene åpner SFO kl. 07.00 og stenger kl 16.30. 

Hver skole har egne skoletider

Hornnes barneskule

Mandag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 14.30 
Tirsdag kl 09.00 - 13.35
Onsdag har 1.og 2. klasse fri, 3.klasse kl. 09.00 - 11.30, 4. klasse kl 09. 00 - 13.35

Evje barneskule

Mandag kl. 09.00 - 13.35
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 14.30
Onsdag 1.og 2. klasse fri, 3.klasse kl. 09.00 -11.30, 4. klasse kl. 09.00 - 13.35

Betalingssatser pr. måned

Timer pr. uke

Opptil 5,5 timer = kr 840,-
6 - 10,5 timer = kr 1 400,-
11 - 15,5 timer = kr 1 850,-
16 og over =  kr  2 360,-
Ekstra kjøp pr. time = kr 41,-

Betalingstillegg

Frukt/grønt kr. 40/60 pr. måned
Frokost kr.40/60 pr. måned