Elektronisk søknadsskjema

Søknad om treningstid skjer ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema «Søknad om treningstid i idrettshall». Man søker på samme skjema både for Evje flerbrukshall og Otrahallen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 10. august 2019. 

Oversikt over tildelt treningstid i begge hallene vil være klar innen 1. september.