Elektronisk søknadsskjema

Søknad om treningstid skjer ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema «Søknad om treningstid i idrettshall». Man søker på samme skjema både for Evje flerbrukshall og Otrahallen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 10. august 2020. 

Oversikt over tildelt treningstid i begge hallene vil være klar innen 1. september.

Mer informasjon

 • Kriterier ved tildeling av Evje flerbrukshall
 • Retningslinjer for tildeling av treningstid i Otrahallen
  • Fastsettelse av treningstider skal formelt skje i eget vedtak i styret i Otrahallen AS.
  • Barn og unge skal ha prioritet i kjernetiden 17.00 - 20.00.
  • Aktiviteter for barn og unge som er klare hallaktiviteter skal ha fortrinnsrett ved tildeling av treningstid.
  • Aktiviteter som gir mulighet til å aktivisere barn og voksne sammen/familieenhet skal vurderes som en aktivitet for barn og unge.
  • De som trenger treningstider både høst, vinter og vår har prioritet fremfor de som kun bruker hallen deler av sesongen.
 • Retningslinjer/vilkår for leie av Evje flerbrukshall