Elektronisk søknadsskjema

Søknad om treningstid skjer ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema «Søknad om treningstid i idrettshall». Man søker på samme skjema både for Evje flerbrukshall og Otrahallen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til søndag 06. august 2023. 

Oversikt over tildelt treningstid i begge hallene vil være klart innen 1. september.

Kriterier og retningslinjer

 • Kriterier ved tildeling av tider i Evje flerbrukshall
 • Retningslinjer/vilkår for leie av Evje flerbrukshall
 • Retningslinjer for tildeling av treningstid i Otrahallen
  • Fastsettelse av treningstider skal formelt skje i eget vedtak i styret i Otrahallen AS.
  • Barn og unge skal ha prioritet i kjernetiden kl. 17.00 - 20.00.
  • Aktiviteter for barn og unge som er klare hallaktiviteter skal ha fortrinnsrett ved tildeling av treningstid.
  • Aktiviteter som gir mulighet til å aktivisere barn og voksne sammen/familieenhet skal vurderes som en aktivitet for barn og unge.
  • De som trenger treningstider både høst, vinter og vår har prioritet fremfor de som kun bruker hallen deler av sesongen.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret.

For spørsmål angående tildeling, ta kontakt med Idrettsrådet v/ Tony Halsall - tony@otrail.no