Personer som ønsker å bli godkjent som bruker av tjenesten fra 1.7.2018 må sende søknad med legeerklæring til kommunen. Personer som tidligere er godkjent som brukere behøver ikke å søke på nytt.

Søknadsfristen er 15. mai 2018.

Søknadsskjema og legeerklæring sendes:

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje