Idrettslag, borettslag og foreninger kan søke om tilskudd til idretts- og nærmiljøanlegg.

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Borettslag og foreninger kan søke om tilskudd til å utvikle nærmiljøanlegg / utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet.

Her kan du lese mer om hva du kan søke om midler til og hvordan du går frem for å søke.