Hva er Drømmestipendet?

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Det har fra i fjor vært en omlegging av ordningen med heving av aldersgrense. Det deles ut 50 stipender á 30.000 kroner. Man kan søke i 7 kategorier: dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og åpen klasse.

Hvem kan søke?

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Når er søknadsfristen?

Søknadsportalen stenger 8. januar 2021.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du benytter en egen søknadsportal. Denne åpnet 1. oktober 2020. For å søke må du oppgi oppvekstkommunen din, det vil si kommunen du hadde mest med å gjøre fram til du fylte 16 år. Link til søknadsportalen, mer informasjon og tips til søknaden finner du på drommestipendet.no.

Søknaden vurderes 50% på beskrivelsen av drømmen din og 50% på dokumentasjon av ferdighetene dine. Det er derfor lurt å bruke god tid og tenke gjennom hvordan du best mulig presenterer deg selv som kunst-/kulturutøver.

Når søknaden sendes inn går den først til godkjenning i kommunen du søker fra. Så sendes søknaden videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury.

Hvem er kontaktperson i Evje og Hornnes?

Kulturskolen er en god støttespiller, men du trenger ikke gå i kulturskolen for å søke. Dersom du er fra Evje og Hornnes, og trenger tips eller hjelp til søknaden, kan du kontakte enhetsleder for kultur:

Maya Hjertholm | telefon 99247307 | e-post: maya.hjertholm@e-h.kommune.no