Hva er Drømmestipendet?

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Det har fra i fjor vært en omlegging av ordningen med heving av aldersgrense. Det deles ut 50 stipender á 30.000 kroner. Man kan søke i 7 kategorier: dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og åpen klasse.

Hvem kan søke?

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2022, må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003.

Når er søknadsfristen?

Søknadsportalen stenger kl 12:00, torsdag 2. desember 2021.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du benytter en egen søknadsportal. Denne åpnet 15. september 2021. For å søke må du oppgi oppvekstkommunen din, det vil si kommunen du hadde mest med å gjøre fram til du fylte 16 år. Link til søknadsportalen, mer informasjon og tips til søknaden finner du på drommestipendet.no.

Søknaden vurderes 50% på beskrivelsen av drømmen din og 50% på dokumentasjon av ferdighetene dine. Det er derfor lurt å bruke god tid og tenke gjennom hvordan du best mulig presenterer deg selv som kunst-/kulturutøver.

Når søknaden sendes inn går den først til godkjenning i kommunen du søker fra. Så sendes søknaden videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury.

Hvem er kontaktperson i Evje og Hornnes?

Kulturskolen er en god støttespiller, men du trenger ikke gå i kulturskolen for å søke. Dersom du er fra Evje og Hornnes, og trenger tips eller hjelp til søknaden, kan du kontakte enhetsleder for kultur:

Siri Alice Øvergård | telefon 47647290 | e-post: siri.overgard@e-h.kommune.no