Velkommen til konsert med lokale krefter!

Følgende sangkrefter deltar: Ungdomskoret Ny ID, Bygdekoret, elever i kulturskolen, ungdom fra ungdomsklubben m.fl.

Ordfører Bjørn Ropstad blir også med. Han skal dele ut årets Coop kulturkassestipend. De siste stipendene som er igjen etter 10 år med slike stipendutdelinger. (2 stk á 10 000,- hvert år).

Konferansierer blir Jorunn Tove Høiland.

Arrangementet er gratis, og det blir salg av mat og drikke v/ungdomsklubben.

På grunn av få sitteplasser kan det være greit å ta med noe å sitte på.

Vel møtt!

Allsang på Øya - Furuly 19.06.2016 - Plakat_640x480.jpg