AEF arrangerte den første sommerleiren i regi av Ferieklubben for Barn og Ungdom i 1972. 44 år’s erfaring med barn– og ungdomsleirer som bygger på solidaritet, likeverd og deltagelse. Her prioriteres de som har få eller ingen andre ferietilbud. Tilbudet gjelder for barne, ungdom og enslige forsørgere med barn.

Her vil alle oppleve mestring, inkludering, vennskap og respekt for medmennesker.

Mer informasjon om de forskjellige tilbudene, praktisk informasjon samt påmeldingsopplysninger.