Om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen skal kartlegge levekårene til personer i Agder som identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson. Formålet er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Kunnskap fra undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder.

Svar på egentlig.no

Gå inn på www.egentlig.no for å lese mer om undersøkelsen. Her finner du:

  1. Informasjonsbrev, om gjennomføring, anonymitet og bruk av dataene.
  2. Lenke til selve spørreskjemaet
  3. Brosjyre om undersøkelsen

Kontaktinformasjon

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til prosjektleder Mona Stokke ved Østlandsforskning. Mobil: 922 555 57, e-post ms@ostforsk.no.