Prosjektet er et stort EU-prosjekt og har navnet MARA, som er en forkortelse for «Mobility and Accessibility in Rural Areas». Hensikten med prosjektet er å peke på løsninger som bedrer mobiliteten i spredtbebygde strøk og gir innbyggerne et bedre og mer tilrettelagt tilbud.

Mulige nye løsninger som kan vurderes er bruk av bil-deling, buss eller annen transport på forespørsel, el-sykkel og el-lastesykkel m.m.

Setesdal Regionråd og den enkelte kommune vil i disse dager sende ut en spørreundersøkelse hvor man ønsker svar på hva innbyggerne mener om dagens transporttilbud, hva de mener kan forbedres og hva slags nye løsninger de ser for seg kan fungere i Setesdal.

Undersøkelsen vil pågå fram til 12. juni og vil bli sendt ut som en link via SMS. Eller du kan klikke her for å besvare nå. For dem som vil besvare skjemaet manuelt så kan dette fås ved henvendelse til din kommunes servicekontor.  Alle besvarelsene er anonyme.

Dame venter på bussen. Illustrasjonsfoto fra pexels.com.jpg
Illustrasjonsfoto: pexels.com